طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jussoli به فارسی jussoli یعنی چه

jussoli


(حق ).قانونى که بموجب ان شخص تبعه ء کشوريست که در ان متولد شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها