طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه justifiable reason به فارسی justifiable reason یعنی چه

justifiable reason


دليل موجه
قانون ـ فقه : علت موجه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها