معنی و ترجمه کلمه jut به فارسی jut یعنی چه

jut


پيش رفتن ،پيشرفتگى داشتن ،جلو رفتن( بيشتر با out يا مانندان بکارميرود)،پيش رفتگى ،پيش امدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها