طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jute به فارسی jute یعنی چه

jute


(گ.ش ).جوت ،کنف هندى ،الياف کنف که براى گونى بافى بکار ميرود،(با حرف بزرگ )طايفه اى از مردم سفلاى المان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها