معنی و ترجمه کلمه jutting به فارسی jutting یعنی چه

jutting


پيشرفته ،پيش امده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها