طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه karyoplasm به فارسی karyoplasm یعنی چه

karyoplasm


پرتوپلاسم هسته سلول)nucleoplasm(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها