طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه karyosystematice به فارسی karyosystematice یعنی چه

karyosystematice


بخشى از رده بندى موجودات که روابط طبيعى انهارابوسيله مطالعه خصوصيات سلولى موجودات مورد مطالعه قرارميدهد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها