معنی و ترجمه کلمه kc-97 به فارسی kc-97 یعنی چه

kc-97


علوم نظامى : نوعى هواپيماست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها