طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ke lighning به فارسی ke lighning یعنی چه

ke lighning


مانند برق ،به تندى برق ،بسرعت برق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها