طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kebbuck به فارسی kebbuck یعنی چه

kebbuck


)kebbock(تکه پنير،قالب بزرگ پنير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها