معنی و ترجمه کلمه keel depth به فارسی keel depth یعنی چه

keel depth


علوم نظامى : عمق ابخور ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها