طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keen sighted به فارسی keen sighted یعنی چه

keen sighted


تيزبين ،روشن بين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها