طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keen-set به فارسی keen-set یعنی چه

keen-set


ارزومند،گرسنه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها