طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keep cold به فارسی keep cold یعنی چه

keep cold


دست پاچه نشدن ،خونسردى خود را حفظ کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها