معنی و ترجمه کلمه keep house به فارسی keep house یعنی چه

keep house


خانه دارى کردن ،در خانه ماندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها