طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keep on به فارسی keep on یعنی چه

keep on


ادامه دادن ،بازهم نگاه داشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها