معنی و ترجمه کلمه keep one's head به فارسی keep one's head یعنی چه

keep one's head


دست پاچه نشدن ،خونسرد بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها