معنی و ترجمه کلمه keep watch به فارسی keep watch یعنی چه

keep watch


پاييدن ،کشيک کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها