معنی و ترجمه کلمه keep-alive (electrode) به فارسی keep-alive (electrode) یعنی چه

keep-alive (electrode)


الکترونيک : اند تحريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها