طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keep به فارسی keep یعنی چه

keep


تکفل کردن ،توقيف کردن ،پل( در يراق الات)،خوراک ،نگاه داشتن ،اداره کردن ،محافظت کردن ،نگهدارى کردن ،نگاهدارى ،حفاظت ،امانت دارى ،توجه ،جلوگيرى کردن ،ادامه دادن ،مداومت بامرى دادن
معمارى : پل
قانون ـ فقه : بازداشتن
علوم نظامى : عليق دام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها