طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kefir به فارسی kefir یعنی چه

kefir


کفير : يکجورخوراک ابکى وکفدارکه مانندماست است ودرقفقاز....ميخورانند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها