طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keloid or cheloid به فارسی keloid or cheloid یعنی چه

keloid or cheloid


يکجو ربرامدگى درپوست که د رجاى اسيب ديده پيدا ميشود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها