طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kelt به فارسی kelt یعنی چه

kelt


keltic(،celtic، )=celtنژادکلت يا سلت ،سلتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها