معنی و ترجمه کلمه kennel به فارسی kennel یعنی چه

kennel


)vt.vi.& n.(درلانه سگ زيستن ،درلانه زيستن ،درلانه قراردادن ،لانه کردن ،لانه سگ ،لانه روباه ، )n.(جوى ،مجراى اب خيابان ،کانال ،مجراى کوچک ،ناودان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها