طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keping with one's view به فارسی keping with one's view یعنی چه

keping with one's view


مطابق نظرکسى بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها