طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kept به فارسی kept یعنی چه

kept


نگاه داشته ،نشانده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها