طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kerosine به فارسی kerosine یعنی چه

kerosine


)=kerosene(نفت چراغ ،نفت لامپا،نفت سفيد
شيمى : نفت
علوم هوايى : نفت سفيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها