طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kettle holder به فارسی kettle holder یعنی چه

kettle holder


کهنه اى که با ان کترى داغ رادردست گيرند،کهنه ،کترى گير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها