معنی و ترجمه کلمه key facility به فارسی key facility یعنی چه

key facility


قسمت مهم ،بخش مهم
علوم نظامى : تاسيسات مهم اداره مهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها