طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه key seat به فارسی key seat یعنی چه

key seat


جاخار
علوم مهندسى : شيار خار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها