طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه key signature به فارسی key signature یعنی چه

key signature


(مو).گامهاى کوتاه و بلندى که پس ازکليدموسيقى براى نشان دادن نوع ک ليدنوشته ميشود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها