معنی و ترجمه کلمه key status indicator به فارسی key status indicator یعنی چه

key status indicator


کامپيوتر : نشانگر وضعيت کليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها