طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه key terrain features به فارسی key terrain features یعنی چه

key terrain features


علوم نظامى : عوارض حساس زمين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها