معنی و ترجمه کلمه key to address transfermation به فارسی key to address transfermation یعنی چه

key to address transfermation


کامپيوتر : تبديل کليد به نشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها