طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه key variable به فارسی key variable یعنی چه

key variable


کامپيوتر : متغير کليد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها