معنی و ترجمه کلمه key verification به فارسی key verification یعنی چه

key verification


کامپيوتر : بازبينى کليدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها