معنی و ترجمه کلمه key به فارسی key یعنی چه

key


کليد کردن ،منطقه پرتاب ازاد،جا انگشتى ،زبانه ،زائده زمين حساس ،جزيره کوچک سنگى يا مرجانى ،راهنما،وسيله راه حل ،کليدبستن ،کليدکردن ،کوک کردن ،بااچاربستن
علوم مهندسى : خار
کامپيوتر : کليد
الکترونيک : کليد اهرمى
معمار ى : کلند
روانشناسى : کليد
ورزش : حرکت کليدى شطرنج
علوم نظامى : مهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها