معنی و ترجمه کلمه keyed automatic gain control به فارسی keyed automatic gain control یعنی چه

keyed automatic gain control


الکترونيک : تنظيم بهره با کليد خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها