طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keying interval به فارسی keying interval یعنی چه

keying interval


علوم نظامى : فاصله زمانى بين دو انعکاس موج رادار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها