معنی و ترجمه کلمه keynesian economics به فارسی keynesian economics یعنی چه

keynesian economics


اقتصاد کينز
قانون ـ فقه : سيستم کينز در اقتصاد
بازرگانى : مکتب اقتصادى کينز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها