معنی و ترجمه کلمه keystone به فارسی keystone یعنی چه

keystone


سنگ تاج ،سنگ سرطاق
معمارى : سنگ تيزه طاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها