طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keyth rope system به فارسی keyth rope system یعنی چه

keyth rope system


عمران : شبکه زيرزمينى که زهکشها خط بزرگترين شيب را قطع نمايد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها