معنی و ترجمه کلمه kibbutz به فارسی kibbutz یعنی چه

kibbutz


مزرعه اشتراکى درکشوراسرائيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها