طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kibitz به فارسی kibitz یعنی چه

kibitz


درکارديگرى مداخله کردن ،فضولى کردن( مخصوصا دربازى ورق)،دستوربيجادادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها