معنی و ترجمه کلمه kidney bean به فارسی kidney bean یعنی چه

kidney bean


(ج.ش ).لوبياقرمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها