معنی و ترجمه کلمه kilocycle به فارسی kilocycle یعنی چه

kilocycle


هزار چرخه ،کيلو سيکل ،يکهزاردور در هرثانيه( درراديو)
کامپيوتر : کيلوسيکل
الکترونيک : کيلو سيکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها