طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kilogrammetre به فارسی kilogrammetre یعنی چه

kilogrammetre


کيلوگرم متر( نيروى که يک کيلوگرم رايک متربلند مبکند)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها