طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kind heartedness به فارسی kind heartedness یعنی چه

kind heartedness


مهربانى ،خوش قلبى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها