طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kindey punch به فارسی kindey punch یعنی چه

kindey punch


ورزش : ضربه خطا به پشت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها