طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kinesiological analysis به فارسی kinesiological analysis یعنی چه

kinesiological analysis


ورزش : تحليل حرکت شناختى بدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها